Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

Σας γνωρίζουμε ότι την Tετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 θα γίνει η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, έστω κι αν υπολείπονται μαθήματα, να περάσουν από τη Γραμματεία Προπτυχιακών του Τμήματος και να υποβάλλουν, έως την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016, τη συνημμένη ‘’Αίτηση Ορκωμοσίας’’ με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής:
Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών θα δοθούν στους φοιτητές την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016.

Ηράκλειο, 25 Οκτωβρίου 2016
Από τη Γραμματεία του Τμήματος