Αίτημα συνδρομής στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αγαπητοί ερευνητές, λέκτορες και καθηγητές του πανεπιστημίου,
Αγαπητοί συνεργάτες της μεταφοράς τεχνολογίας και στελέχη της συνεργασίας πανεπιστημίων-επιχειρήσεων,

Η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του επιχειρηματικού τομέα προσφέρει σημαντικά οφέλη για τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους ακαδημαϊκούς και τους φοιτητές αυτών, καθώς επίσης και για τις εταιρείες, το προσωπικό τους, και για την κοινωνία στο σύνολο αυτής. Για να αποκτήσετε μία βαθύτερη αντίληψη και κατανόηση αυτής της συνεργασίας, καθώς επίσης και των πιθανών εμποδίων και των βασικών παραγόντων επιτυχίας που ενυπάρχουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει μια ενδελεχή και ευρεία μελέτη για τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών στην Ευρώπη.

Η έρευνα αυτή θα είναι η πλέον ολοκληρωμένη στο είδος της που έχει αναληφθεί ποτέ στην Ευρώπη, καθώς θα συμμετέχουν όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και πάνω από 1.000 εταιρείες και επιχειρήσεις. Θα βοηθήσει στην ενημέρωση για τη χάραξη της κατάλληλης πολιτικής με στόχο τη βελτίωση των μελλοντικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξωτερικών οργανισμών.

Είτε έχετε ανάλογη εμπειρία στη συνεργασία με εξωτερικούς φορείς είτε όχι, βασιζόμαστε στην συνδρομή και συμβολή σας, καθώς η συμμετοχή σας είναι ζωτικής σημασίας για την αξία της μελέτης.

Για να ολοκληρωθεί η εν λόγω έρευνα απαιτούνται περίπου 15 λεπτά, όλες δε οι σχετικές απαντήσεις θα παραμείνουν ανώνυμες. Σας παρακαλούμε να ολοκληρώσετε την έρευνα πριν από τις 11/11/2016.

Σχετικά με τη συμμετοχή: συμπληρώστε την εν λόγω έρευνα στην ευρωπαϊκή γλώσσα της επιλογής σας:
https://asp2.inquery.net/s.app?B=70P2BRxr&T-OPQ743=7215

Ζητήστε τη γνώμη των εξωτερικών συνεργατών σας
- Καθώς η μελέτη είναι αμφίδρομη, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να προσκαλέσετε τους εξωτερικούς σας συνεργάτες να λάβουν επίσης μέρος στέλνοντάς τους τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.ub-cooperation.eu/index/selection

Ως ένδειξη ευχαριστίας για την ολοκλήρωση της έρευνας, μπορείτε να επιλέξετε να λάβετε μία Αξιολόγηση Ετοιμότητας Συνεργασίας* για τον οργανισμό σας, η οποία θα παράσχει τις απαραίτητες εκείνες πληροφορίες που θα βοηθήσουν τη μελλοντική σας συνεργασία με τον επιχειρηματικό τομέα.

Μόνο με τη βοήθειά σας, η μελέτη αυτή θα μπορεί να είναι απόλυτα επιτυχής και να παράγει εποικοδομητικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας.

​Με εκτίμηση,​
Denis Crowley
Προϊστάμενος της Μονάδας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την έρευνα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω του email: survey@ub-cooperation.eu

* Η Αξιολόγηση Ετοιμότητας θα προβάλλει τις απαντήσεις σας ως σημείο αναφοράς σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας σας, ώστε να σας παράσχει τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη της Συνεργασίας Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων (UBC) τη δική σας / του πανεπιστημίου σας.