ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ - ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Οι υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ) και μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) του Τμήματος Ιατρικής που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για τις υποτροφίες «Μαρίας Μ. Μανασάκη» για το ακαδ. έτος 2015-2016 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Α79/29-8-2016 προκήρυξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής καθημερινά 11:00 - 13:00 έως και την Παρασκευή 14/10/ 2016.

  1. Προκήρυξη υποτροφιών Μανασάκη 2015-2016
  2. Ανακοίνωση Τμήματος Ιατρικής
  3. Αίτηση υποτροφιών Μανασάκη 2015-2016
  4. Φόρμα Σύντομου Βιογραφικού
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛ.: 2810-394620 & 2810-394860 & 2810-394862
FAX : 2810-394569
EMAIL: secrupgr@med.uoc.gr