Λειτουργία Ιατρείου Εργασίας του ΠΚ στο Ηράκλειο - Σεπτέμβριος 2016

Σας γνωρίζουμε ότι, για το μήνα Σεπτέμβριο 2016, το Ιατρείο Εργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο θα λειτουργεί από 08:00 έως 16:00, τις παρακάτω ημέρες:

- Τετάρτη 7/9/2016
- Δευτέρα 19/9/2016

Υπενθυμίζεται ότι το Ιατρείο Εργασίας βρίσκεται στο Γραφείο 7, του Επιπέδου 4, του κτηρίου Διοίκησης ΙΙ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για ραντεβού στη Γραμματεία της Κοσμητείας Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, κ. Αικ. Τσαλίμη, τηλ. 2810-393200, email: tsalimi@admin.uoc.gr

Τηλέφωνο Ιατρείου 2810-393100.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ