Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Ιατρικής Π.Κ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 θα γίνει η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών θα δοθούν στους φοιτητές την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016.
Οι αιτήσεις των φοιτητών για την Ορκωμοσία θα υποβάλλονται στη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος από 24/06/2016 έως 04/07/2016.

Ηράκλειο, 10 Μαΐου 2016
Από τη Γραμματεία του Τμήματος