Λειτουργία Ιατρείου Εργασίας του ΠΚ στο Ηράκλειο

Tο Ιατρείο Εργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο ξεκινάει από σήμερα ξανά τη λειτουργία του στο Γραφείο 7, του Επιπέδου 4, του κτηρίου Διοίκησης ΙΙ.
Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το Ιατρείο θα λειτουργεί από 08:00 έως 16:00, τις παρακάτω ημέρες:

- Δευτέρα 4/7/2016
- Παρασκευή 8/7/2016
- Παρασκευή 15/7/2016
- Παρασκευή 26/8/2016

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για ραντεβού, στη Γραμματεία της Κοσμητείας Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, κ. Αικ. Τσαλίμη, τηλ. 2810-393200, email: tsalimi@admin.uoc.gr
Τηλέφωνο Ιατρείου 2810-393100.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ