Δικαιολογητικά εγγραφής στον παιδικό σταθμό του ΠΚ

Αγαπητοί γονείς,
Παρακαλούμαι δείτε την αίτηση, τις πληροφορίες καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή του παιδιού σας στον παιδικό σταθμό του ΠΚ...

Για τα παιδιά που είναι για επανεγγραφή απαιτούνται μόνο τα παρακάτω:
1. Η αίτηση
2. Η βεβαίωση του γιατρού
3. Τα εμβόλια (φ/α του βιβλιαρίου υγείας)
4. Η φορολογική δήλωση των γονέων (ή εκκαθαριστικό σημείωμα)

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 13-07-2016

Όλα τα έγγραφα πρέπει να κατατεθούν στην διευθύντρια του παιδικού σταθμού του ΠΚ κα Ελένη Περδικάκη.
Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση παρακαλώ να επικοινωνείτε με τον παιδικό σταθμό στο τηλ. 2810.543957