Δωρεάν κάρτα απεριόριστων αστικών μεταφορών για φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι γίνεται προσπάθεια να δοθούν Δωρεάν Μηνιαίες Κάρτες Απεριορίστων Αστικών Μεταφορών από Σεπτέμβριο 2016 και έως τέλος του 2016 σε φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα στα πλαίσια συνεργασίας μας με την Περιφέρειας Κρήτης -Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της, του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου και του ΚΤΕΛ Ρεθύμνου –Χανίων. Δικαιούχοι είναι οι φοιτητές που έχουν ήδη ενταχθεί οι ίδιοι ή οι οικογένειες τους στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» ή πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όπως περιγράφονται στην υπ. αρ. Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 ΦΕΚ1066 Β’/5-6-2015.