8ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
9 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ-ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
61 OΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ

Επίσημη έναρξη Συνεδρίου
HOTEL ATLANTIS ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
19.30 Σάββατο 16 Απριλίου 2016