Ανακοίνωση Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων στο σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο 2015-16 θα ξεκινήσουν 24/03/2016 και θα ολοκληρωθούν 22/04/2016, η δε διανομή θα ολοκληρωθεί 20/5/2016.

Από τον κατάλογο συγγραμμάτων ο φοιτητής δικαιούται να επιλέξει 1 πρόταση από τις προσφερόμενες ανά μάθημα. Οι φοιτητές μετά την δήλωση των μαθημάτων τους, του εαρινού εξαμήνου, θα πρέπει να δηλώσουν στο σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» τα συγγράμματα που επιλέγουν για τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο φοιτούν.

Προσοχή:
Θα δηλώσετε συγγράμματα που αφορούν μόνο στο εαρινό εξάμηνο 2015-16 και τυχόν οφειλόμενα συγγράμματα, που δεν έχετε παραλάβει και για τα οποία δεν έχετε προβιβάσιμο βαθμό.
Θα πρέπει να συμφωνεί, απόλυτα, η δήλωση των μαθημάτων σας κατά εαρινό εξάμηνο 2015-2016 στο ‘’Students web’’ με αυτή των συγγραμμάτων στο σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ». Διαφορετικά, θα χρειαστεί να επιστρέψετε τα συγγράμματα.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Από τη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ιατρικής