Ορκωμοσία αποφοίτων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών φοιτητών Ιατρικής Σχολή

Πρόσκληση για την ορκωμοσία και απονομή πτυχίων στους νέους διδάκτορες και νέους αποφοίτους του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.

O Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας
Καθηγητής Γ. Κοντάκης

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

Γραμματεία Ιατρικής
Medical Faculty Secretariat
Tel. (2810) 394801
fax: (2810) 542115