Ηλεκτρονική αποστολή αιτημάτων - Αλλαγή ημερών και ώρας εξυπηρέτησης φοιτητών

Ανακοίνωση για ηλεκτρονική αποστολή αιτημάτων και αλλαγή ημερών και ώρας εξυπηρέτησης φοιτητών.

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ότι θα μπορούν από εδώ και στο εξής να στέλνουν και ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους προς τη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος προκειμένου να τους χορηγηθούν τα κάτωθι:

- Βεβαίωση Σπουδών
- Βεβαίωση Σπουδών (Αγγλικά)
- Βεβαίωση για την Εφορία
- Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών (για Στρατολογία)
- Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών (για Αγροτικό)
- Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών (για Ειδικότητα)

- Πιστοποιητικό για τη Στρατολογία
- Αναλυτική Βαθμολογία
- Αναλυτική Βαθμολογία (Αγγλικά)

Η αίτηση, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής (Προπτυχιακές Σπουδές > Αιτήσεις- Δικαιολογητικά)...

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...