Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Ιατρικής

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
Σας γνωρίζουμε ότι την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 θα γίνει η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, έστω κι αν υπολείπονται μαθήματα, να περάσουν από τη Γραμματεία Προπτυχιακών του Τμήματος και να υποβάλλουν, έως 10 Μαρτίου 2016, τη συνημμένη "Αίτηση Ορκωμοσίας" με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Προπτυχιακών του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810.39.4510, 2810.39.4520, 2810.39.4927 - email: pro-gram@med.uoc.gr

Ηράκλειο, 24 Φεβρουαρίου 2016
Από τη Γραμματεία του Τμήματος