Προκηρύξεις εισαγωγής μεταπτυχιακών, Τμήματος Βιολογίας 2016-2017

Προκηρύξεις εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική
Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων
Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία
Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : 15 Μαρτίου 2016

Οι συνεντεύξεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων έχουν προγραμματισθεί ως ακολούθως:
1. Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική στις 18 και 19 Απριλίου 2016
2. Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων στις 19 και 20 Απριλίου 2016
3.Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία στις 20 και 21 Απριλίου 2016
4.Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών στις 21 και 22 Απριλίου 2016

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
Φρόσω Μπερβανάκη
****************
Efrossini Bervanaki
Post-Graduate Studies Secretariat
Biology Department
University of Crete
Voutes University Campus
GR 700 13 Heraklion-Crete
GREECE
Tel. +30 2810 394402
Fax. +30 2810 394404
E-mail: bervan@biology.uoc.gr