ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μετάβαση στην Κεντρική Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Στο πλαίσιο της επικείμενης μετάβασης της υπηρεσίας ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της Ιατρικής Σχολής στην κεντρική υπηρεσία του Ιδρύματος,
θα θέλαμε να τονίσουμε ότι πλέον η πρόσβαση σας και στις λοιπές κεντρικά
παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης
http://elearn.uoc.gr και η απομακρυσμένη πρόσβαση (VPN),
πραγματοποιείται με τα ίδια στοιχεία(όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης)
που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην κεντρική υπηρεσία
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχετε λάβει και
βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (κείμενο με
τίτλο «Μετάβαση_Ιατρικής.pdf».

Σημειώνεται επίσης ότι, είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν κάποια θέματα
αστάθειας τις πρώτες ώρες τα οποία θα εξομαλυνθούν μέσα στην ημέρα.

Επίσης αν χρησιμοποιείτε εφαρμογή email client (thunderbird, outlook
κλπ) για την πρόσβαση στα μηνύματά σας, προτείνεται η δημιουργία νέου
account στην εφαρμογή email client

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραμματεία του τμήματος, στην Εξυπηρέτηση Χρηστών του Τμήματος Ιατρικής στον τηλεφωνικό αριθμό 2810 3934748 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@med.uoc.gr ή στην Εξυπηρέτηση Χρηστών του Ιδρύματος στη διεύθυνση https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@uoc.gr. "

παρακαλούμε δείτε το αρχείο "Μετάβαση Ιατρικής (PDF)"