ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το ηλεκτρονικό σύγγραμμα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δράσης Κάλλιπος και είναι διαθέσιμο για τους φοιτητές στο σύνδεσμο
http://repository.kallipos.gr/handle/11419/304

Παρακαλώ επίσης τους φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα, να προτείνουν το συντομότερο δυνατόν, και έπειτα από μεταξύ τους συνεννόηση, πιθανές ημερομηνίες εξέτασης του θεωρητικού τμήματος κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2016

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Ι. Γερμανάκης