Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2014-2015

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αναστολή διαδικασίας παραλαβής δικαιολογητικών για
το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστημίου Κρήτης»

Σας ενημερώνουμε ότι τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας
αναστέλλουν για ένα μικρό διάστημα τη διαδικασία παραλαβής αιτήσεων
για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα των 1.000 ευρώ των φοιτητών
παλαιών ετών (έτος φοίτησης ≥2ο) και συγκεκριμένα από Πέμπτη 8/10/2015
έως και Παρασκευή 23/10/2015. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη αξιολόγησης
και μοριοδότησης των αιτήσεων σίτισης-στέγασης των Πρωτοετών Φοιτητών
ώστε να έχουμε αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν. Ενημερώνουμε τους
ενδιαφερόμενους ότι δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το
στεγαστικό επίδομα ενώ η παραλαβή αιτήσεων θα γίνετε από 26/10/2015,
καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες γραφείου 9.00-14.30

Δικαιολογητικά και πληροφορίες σχετικά με το επίδομα στο ...

ΛΗΞΗ: 24/10/2015
Η ανακοίνωση ανανεώνει την πληροφορία της στο ...