12η Ημερίδα για την Εφηβεία

12η Ημερίδα για την Εφηβεία, η οποία διοργανώνεται από́ το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφηβική́ Ιατρική́ και Φροντίδα Υγείας Εφήβων» του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ σε συνεργασία με τη Β ́ Παιδιατρική́ Κλινική́ ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και τελεί υπό την Αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. Η Ημερίδα στοχεύει στη συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση όλων των επιστημόνων που ασχολούνται με τον έφηβο και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022 υβριδικά:

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/93426285018?pwd=NytLZFJuRStjRHdaN0JtcUJMWW9iZz09
Meeting ID: 934 2628 5018
Passcode: 596409

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής.
Καμπάνη Ελευθερία