Πρόσκληση Συμμετοχής | Thera(g)nostics, 9-11/9/2022, GDM Megaron Hotel, Ηράκλειο Κρήτης

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του επιστημονικού συνεδρίου "Thera(g)nostics | Recent Advances in Nuclear Medicine", το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 9-11 Σεπτεμβρίου 2022 κι εκ μέρους της Ελληνική Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (Φορέας Διοργάνωσης) αλλά και της Υπεύθυνης Διοργάνωσης κυρίας Σοφίας Κουκουράκη (Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης), παρακαλούμε όπως προωθήσετε στα Μέλη ΔΕΠ την παρακάτω πρόσκληση συμμετοχής στο εν λόγω συνέδριο (έχει σταλεί και μεμονωμένα σε προηγούμενο email μας) καθώς επίσης στους Φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης