ΠΜΣ: Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Ο σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην αντιμετώπιση των κακοηθών παθήσεων – πρωτοπαθών και μεταστατικών- αποκλειστικά των οργάνων του γαστρεντερικού συστήματος. Η αύξηση της συχνότητας των νεοδιαγνωσθέντων κακοήθων παθήσεων του πεπτικού καθιστά επιτακτική ανάγκη την εξειδίκευση στη χειρουργική αντιμετώπιση αυτών. Το πρόγραμμα μαθημάτων καλύπτει πλήρως...
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση από τον επίσημο ιστοχώρο του φορέα...