ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDEA - ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΙΟΡΤΗ

Τελειώνει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ MEDEA «Μείωση των Επιδράσεων των Καταιγίδων Σκόνης της Ερήμου στην Υγεία Υιοθετώντας Στρατηγικές Μείωσης της Έκθεσης» που στόχο είχε να εξετάσει αν η υιοθέτηση απλών και εύκολα εφαρμόσιμων πρακτικών μπορεί να προφυλάξει ευπαθείς από τις συνέπειες της σκόνης της ερήμου στην υγεία τους. Στο πρόγραμμα (Επιστημονικά Υπεύθυνος καθηγ κ Μ. Γαλανάκης) συμμετέχουν η Παιδιατρική και Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών -ΕΠΕΧΗΔΙ- του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα στην Κύπρο και το Ισραήλ.

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

Σε μια μικρή, ανοιχτή γιορτή που θα γίνει στις 8 Ιουνίου στις 6μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου αίθουσα «Πειραματική Σκηνή», θα δούμε τα αποτελέσματα της προσπάθειας και συμμετοχής των σχολείων μαζί με άλλες πληροφορίες, μουσική, δωράκια και άλλες δράσεις.

Σας προσκαλούμε και παρακαλούμε να είσαστε μαζί μας και εκείνο το απόγευμα.
Θα είναι τιμή και χαρά η παρουσία σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Για το συντονισμό : Λ. Δημητρίου, καθηγήτρια Εργαστηριακής Παιδιατρικής