Υποτροφίες Π.Κ. Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" 2020-2021

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Κρήτης των υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη"

  1. Προκήρυξη Υποτροφιών Μανασάκη
  2. Ανακοίνωση Τμήματος Ιατρικής
  3. Αίτηση υποτροφιών Μανασάκη
  4. Φόρμα Σύντομου Βιογραφικού
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986
  6. Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης
τηλέφωνο: 2810.39.4620
fax: 2810.39.4569
email: secrupgr@med.uoc.gr