Εκδήλωση Ενδιαφέροντος | Προγράμματα Εκπαίδευσης, Υγείας και Φροντίδας - Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

 • Ανακουφιστική Φροντίδα: Τέχνη και Επιστήμη
  Η Ανακουφιστική φροντίδα (Α.Φ.) βελτιώνει την ποιότητα ζωής ασθενών που ζουν με μια σοβαρή, απειλητική για τη ζωή ασθένεια αλλά επίσης στηρίζει πολυεπίπεδα τις οικογένειες και τους φροντιστές τους. Προλαμβάνει και ανακουφίζει τον πόνο μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης, ορθής αξιολόγησης και θεραπείας αυτού και των άλλων σωματικών και ψυχοκοινωνικών συμπτωμάτων καθώς επίσης και των πνευματικών αναγκών.

  Η Ανακουφιστική φροντίδα πρέπει να αποτελεί μέρος των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, όχι μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά για την επίτευξη της μέγιστης ωφέλειας από τη θεραπεία, καθώς και τη βελτίωση της επιβίωσης.

 • Ψυχική Υγεία σε κοινοτικές δομές
  Οι εκπαιδευόμενοι μέσω του προγράμματος θα διδαχθούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία στο τομέα της ψυχικής υγείας και τις συνήθεις ψυχικές διαταραχές που απασχολούν το πληθυσμό σήμερα. Επιπλέον θα αναλυθούν οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας που εντάσσονται στο σύστημα υγείας καθώς και οι δομές ψυχικής υγείας που λειτουργούν στη κοινότητα.
 • Ολοκληρωμένη Γηριατρική φροντίδα
  Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος εστιασμένο στην ολοκληρωμένη φροντίδα γηριατρικών ασθενών αναλύει θέματα σχετικά με την παθολογία και τις επιπτώσεις της γήρανσης.

  Οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τις έννοιες της Ανακουφιστικής Γηριατρικής Φροντίδας. Επιπλέον, θα αναλυθούν διεξοδικά τα συνήθη σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα του γηριατρικού πληθυσμού και θα παρουσιαστούν οι ενδεδειγμένες μέθοδοι αντιμετώπισής τους. Τέλος, θα συζητηθούν τα υπαρξιακά θέματα και οι πνευματικές ανάγκες των ηλικιωμένων καθώς και η φροντίδα στο τέλος της ζωής.

 • Συμπλρωματικές Θεραπείες Χρονίως Πασχόντων Ασθενών
  Οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν βασικές αρχές της ανακουφιστικής φροντίδας και των συμπληρωματικών θεραπειών και τα είδη των συμπληρωματικών θεραπειών. Επιπλέον θα διδαχθούν τα κυριότερα συμπτώματα ασθενών με χρόνιες παθήσεις και τις πιο αποτελεσματικές συμπληρωματικές θεραπείες.
 • Στρες και Ασθένεια: Μηχανισμοί Επίδρασης στην Ψυχική και Σωματική Υγεία
  Οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιρρέπεια για στρες, την επίδραση του στην ψυχιατρική νόσο, τη σχέση του με διάφορες σωματικές ασθένειες και ειδικότερα με τις νεοπλασίες. Επιπλέον, θα διδαχθούν τα είδη του στρες και την επίδραση του στο ανοσοποιητικό σύστημα.