Ανακοίνωση για την Πρόσκληση Συμμετοχής Φοιτητών στην ΜΟΔΙΠ

Συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :
- http://news.uoc.gr/news/2022/04-04/Επιστολή_Αντιπρύτανη_για_συμμετοχή_στη_ΜΟΔΙΠ.pdf
- http://news.uoc.gr/news/2022/04-04/Anoikti_Prosklisi_foitites_MODIP_April.2022_signed.pdf
ΟΙ φοιτητές μπορούν μέσω του συνδέσμου (αναφέρεται στην πρόσκληση): https://modip.uoc.gr/studparticipationform, μπορούν να αιτηθούν την συμμετοχή τους στην ΜΟ.ΔΙ.Π.