Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Αναπληρωτή Καθηγητή «Πειραματική Ογκολογία»

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr, Αριθμός προκήρυξης: 29110/14-12-2021 Φ.Ε.Κ. 537/10-03-2022 τ. Γ’, ΑΔΑ: Ω2Π5469Β7Γ-ΧΙΚ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 26503, ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Ογκολογία». (https://apella.minedu.gov.gr/). Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη (ΑΔΑ)...