ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" 2022-2023

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» (ΠΜΣ-ΜΒΝΑ), διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους...
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση της προκήρυξης...