Διαδικτυακές συναντήσεις για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

Διαδικτυακές συναντήσεις για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου
Μια ενδιαφέρουσα δράση οργανώνεται από την Επιτροπή Δια- σύνδεσης με τη Β΄θια Εκπαίδευση για την Ιατρική Σχολή το Δεκέμβριο του 2021.

Η εκδήλωση αφορά σε μια διαδικτυακή δημόσια παρουσίαση με την μορφή αντιπαράθεσης (debate) και θέμα:

«Πανδημία COVID-19 και Πανδημία παραπληροφόρησης- Επιστημονικός λόγος και αντίλογος». Η εκδήλωση προγραμματίζεται για την Τετάρτη 15/12/2021.

Στον διάλογο θα συμμετέχουν οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής, κ.κ Εμμανουήλ Συμβουλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η κ. ΄Αννα Ψαρουλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας – Ανθρωποζωονόσων.

Το συντονισμό της δράσης και την παρουσίαση της Ιατρικής Σχολής αναλαμβάνει ο Aναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας και Συντονιστής της Επιτροπής Διασύνδεσης με τη Β΄θμια Εκπαίδευση, κ. Γιάννης Χαραλαμπόπουλος.

Αιτήσεις για τη διαδικτυακή δημόσια παρουσίαση αποστέλλονται από τις σχολικές μονάδες στο e mail: medsec@uoc.gr.

Την ευθύνη της σύνδεσης θα έχει η Ιατρική Σχολή.