Προκήρυξη Πανεπιστημιακού υποτρόφου στο αντικείμενο της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας

Προκήρυξη για την ανάθεση έργου Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση έργου, για τη διεξαγωγή κλινικού και εκπαιδευτικού έργου, για το χρονικό διάστημα από 15/02/2022 έως 15/08/2022 με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011.
- Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη (ΑΔΑ)...
- Αίτηση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου...