Μήνυμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου του Κοσμήτορα Ιατρικής Σχολής ΠΚ

Η επέτειος του Πολυτεχνείου, είναι ημέρα μνήμης και τιμής του αγώνα των νέων που πάλεψαν, σε πολύ δύσκολους καιρούς, για κοινά ιδεώδη, κοινές αρχές και κοινές αξίες. Για τη Δημοκρατία, την Ελευθερία, την Ισονομία και την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια.

Το Πολυτεχνείο είναι μια παρακαταθήκη που έχουμε χρέος να διαφυλάσσουμε και να αξιοποιούμε, γιατί τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι αξίες δεν υπήρξαν ανέκαθεν δεδομένα, αλλά θα πρέπει διαρκώς να διεκδικούνται και να κερδίζονται.

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής,
Καθηγητής Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης