25ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜ

25ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ, την Τετάρτη 01/09/2021, στις 3.0 - 4.0 μμ, Ομιλητής: Γεώργιος Χαμηλός, Καθηγητής Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής ΠΚ, Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΜΒΒ-ΙΤΕ
Θέμα: " Dissecting molecular mechanisms of host-fungal interactions in health and disease "

- Το link για τη σύνδεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα είναι: https://zoom.us/j/95222166701
- Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Ερευνητικού Σεμιναρίου.

Για την Επιτροπή Ακαδημαϊκής Διασύνδεσης
Ελένη Παπαδάκη