Διαδικτυακό συνέδριο EuroNeurotrophin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

https://www.euroneurotrophin.eu/conference.html

Συνέδριο με τίτλο «Νευροτροφικοί Παράγοντες και Νευροεκφυλιστικές Διαταραχές: σύγχρονη πρόοδος και μελλοντικές προοπτικές» που θα οργανωθεί στο πλαίσιο του Marie Skłodowska-Curie ITN έργου «EuroNeurotrophin» από το ΙΤΕ, στην Κρήτη, στις 27-29 Αυγούστου 2021. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και η εγγραφή (εως 25 Αυγούστου) είναι δωρεάν.

Θέματα συνεδριών:
· Mελέτες υπολογιστικής και δομικής βιολογίας των υποδοχέων νευροτροφινών.
· Φαρμακευτική Χημεία – Ανάπτυξη συνθετικών αναλόγων Νευροτροφινών
· Νευροτροφίνες και νευρολογικές ασθένειες: από τους μοριακούς μηχανισμούς έως τις θεραπευτικές δυνατότητες
· Η νευρογενής δράση των νευροτροφινών
· Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις για νευροεκφυλιστικές ασθένειες
· Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τον βιολογικό έλεγχο νέων νευροτροφικών αναλόγων