Κατατακτήριες Εξετάσεις Εγγραφές

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνονται,
καθημερινά από τις 19/07/2021 έως και 21/07/2021 και ώρα 10.00-12.00.
Η εγγραφή μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά στο email: pro-gram@med.uoc.gr
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής
2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
3. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 
Τα μαθήματα θα δηλωθούν στο students web από την Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών και θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810.39.4510, 2810.39.4927