23ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ (Precision Haematology in Crete: patient care and research)

Το 23ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/7/2021, στις 3:00 - 4:00 μμ.
Ομιλήτρια: Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής ΠΚ
Θέμα: "Precision Haematology in Crete: patient care and research"

- Το link για τη σύνδεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα είναι: https://zoom.us/j/95222166701
- Παρακαλούμε διαβάστε την ανακοίνωση του Ερευνητικού Σεμιναρίου...

Από την Επιτροπή Ακαδημαϊκής Διασύνδεσης