Υποστηρικτικά εργαλεία για τα προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ

Ενημερώνουμε τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας του ΠΚ ότι η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ανέπτυξε δύο χρήσιμα εργαλεία για τους ερευνητές που ενδιαφέρονται για τΕνημερώνουμε τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας του ΠΚ ότι η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ανέπτυξε δύο χρήσιμα εργαλεία για τους ερευνητές που ενδιαφέρονται για τα προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης που υποστηρίζει ο ΣΕΑΒ:

Το “Ευρετήριο επιλέξιμων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης” (https://scholarly.heal-link.gr/oajournals/) επιτρέπει στους ερευνητές να εξετάζουν εάν ένα περιοδικό που τους ενδιαφέρει έχει κάποια κάλυψη από τον ΣΕΑΒ όσον αφορά τα κόστη δημοσίευσης.
Το ευρετήριο συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα τα -4.695- ηλεκτρονικά περιοδικά στα οποία ο ΣΕΑΒ καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους δημοσίευσης βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών με τους αντίστοιχους εκδότες.

Ο “Οδηγός διαθέσιμων επιλογών Ανοικτής Πρόσβασης” (https://scholarly.heal-link.gr/guide), παρουσιάζει συνοπτικά τους όρους Ανοικτής Πρόσβασης όλων των εκδοτών με τους οποίους συνεργάζεται ο ΣΕΑΒ.α προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης που υποστηρίζει ο ΣΕΑΒ:

Το “Ευρετήριο επιλέξιμων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης” (https://scholarly.heal-link.gr/oajournals/) επιτρέπει στους ερευνητές να εξετάζουν εάν ένα περιοδικό που τους ενδιαφέρει έχει κάποια κάλυψη από τον ΣΕΑΒ όσον αφορά τα κόστη δημοσίευσης.
Το ευρετήριο συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα τα -4.695- ηλεκτρονικά περιοδικά στα οποία ο ΣΕΑΒ καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους δημοσίευσης βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών με τους αντίστοιχους εκδότες.

Ο “Οδηγός διαθέσιμων επιλογών Ανοικτής Πρόσβασης” (https://scholarly.heal-link.gr/guide), παρουσιάζει συνοπτικά τους όρους Ανοικτής Πρόσβασης όλων των εκδοτών με τους οποίους συνεργάζεται ο ΣΕΑΒ.