Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των ήπιων δεξιοτήτων στο ΠΚ

ΘΕΜΑ: Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των ήπιων δεξιοτήτων στο ΠΚ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Αξιότιμα μέλη της Παμεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διεξάγουμε μια έρευνα χρηματοδοτούμενη από το ERASMUS + σε συνεργασία με τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Ολλανδία, Ισπανία, Κύπρος) ως προς τον εντοπισμό, αξιολόγηση και ιεράρχηση των ήπιων δεξιοτήτων (δηλαδή ευρύτερες δεξιότητες μη τεχνικού χαρακτήρα) στα πλαίσια της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι ήπιες δεξιότητες θεωρούνται σημαντικές καθώς αποτελούν την βάση της προσωπικής και της επαγγελματικής επιτυχίας του ατόμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό συγκεκριμένων παρεμβάσεων για την προαγωγή αυτών των δεξιοτήτων.
Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για την συμμετοχή σας στην έρευνα καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσης του διαδυκτιακού ερωτηματολογίου. Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου υπολογίζεται στα 25-30 λεπτά:

https://forms.gle/5YggzCSdmJHDYrFj8

Η ερευνητική ομάδα:
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Παναγιώτα Δημητροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ομάδα Έργου:
Δρ. Αλέξιος Αρβανίτης, Επίκουρος Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Δρ. Ηλίας Τσακανίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γνωστικής – Πειραματικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης