Επανέναρξη Κλινικής Άσκησης 5/ετών φοιτητών

Ηράκλειο, 13 Μαΐου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ του 5ου έτους

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τές,

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 17/05/2021 θα αρχίσει ξανά η κλινική σας άσκηση του χειμερινού εξαμήνου, η οποία είχε διακοπεί στις 06/11/2020. Την κυκλική εναλλαγή των ομάδων σας τη γνωρίζετε ήδη και καλείστε να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε.
Την Παρασκευή 14/05/2021 και τη Δευτέρα 17/05/2021 από τις 09.00 π.μ. θα γίνονται στην Ιατρική Σχολή rapid tests στο αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών (7Α).
Παρακαλούμε να παρακολουθείτε συχνά τα ιδρυματικά σας ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, γιατί θα ακολουθήσουν περαιτέρω αναλυτικές οδηγίες.

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής
Καθηγητής Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης