Διεξαγωγή Έρευνας για την εμπειρία της ψηφιακής εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνθήκες πανδημίας

Διεξαγωγή Έρευνας για την εμπειρία της ψηφιακής εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνθήκες πανδημίας. Η έρευνα αφορά τους φοιτητές, θα διεξαχθεί από 6 Απριλίου έως το τέλος του εαρινού εξαμήνου 2020-2021 και είναι ανώνυμη.

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος της έρευνας είναι ο ακόλουθος:
http://ls.economics.datacenter.uoc.gr/limesurvey/index.php/574413?lang=el

Η μέχρι τώρα συμμετοχή των φοιτητών της Σχολής είναι πολύ μικρή και παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργοποίηση τους, ώστε να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη έρευνα.

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Γεωργίου Εμμ. Κοχιαδάκη,
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής