10 έτη Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Β' Βάθμιας

Το πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής διανύει αισίως 10 έτη. Το πρόγραμμα υλοποιεί η Επιτροπή Διασύνδεσης με τη Β΄θμια Εκπαίδευση της Ιατρικής Σχολής. Στο πλαίσιο των δράσεων της η Επιτροπή επεξεργάστηκε και ψηφιοποίησε οπτικοακουστικό υλικό για την προβολή των δράσεων της Σχολής στην μαθητική κοινότητα.

Παρακαλούμε δείτε το σύνδεσμο στο κανάλι της Σχολής: https://www.youtube.com/watch?v=rz5ZqplCfLU

Γραμματεία Ιατρικής