Παρουσίαση "Αξιοποίηση Τεχνογνωσίας μέσω της Εταιρείας ΑΔΠ/ΠΚ - Δυνατότητες & Προοπτικές"

Προς τα Μέλη της Ιατρικής Σχολής

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή, σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο: "Αξιοποίηση Τεχνογνωσίας μέσω της Εταιρείας ΑΔΠ/ΠΚ - Δυνατότητες & Προοπτικές"

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ την Τρίτη 11 Μαΐου και ώρα 19.00, μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://zoom.us/j/96791368318

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες συνεργασίας σας με την Εταιρεία ΑΔΠ/ΠΚ για:

* την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
* τη διαχείριση χορηγιών
* την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων
* την υποστήριξη της διασύνδεσής σας με τον οικονομικό και παραγωγικό τομέα της χώρας

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής,
Καθηγητής Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης