Παρουσίαση "Αξιοποίηση Τεχνογνωσίας μέσω της Εταιρείας ΑΔΠ/ΠΚ - Δυνατότητες & Προοπτικές"

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή, σας προσκαλεί στην παρουσίαση με τίτλο: "Αξιοποίηση Τεχνογνωσίας μέσω της Εταιρείας ΑΔΠ/ΠΚ - Δυνατότητες & Προοπτικές"

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ την Τρίτη 11 Μαΐου και ώρα 19.00. (Λεπτομέρειες για τη σύνδεση θα σταλούν τις επόμενες ημέρες).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες συνεργασίας σας με την Εταιρεία ΑΔΠ/ΠΚ για:
* την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
* τη διαχείριση χορηγιών
* την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων
* την υποστήριξη της διασύνδεσής σας με τον οικονομικό και παραγωγικό τομέα της χώρας

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής,
Καθηγητής Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης