Ημερίδα Αιματολογίας Φοιτητών Ιατρικών Σχολών Ελλάδος, "ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ" [16/10/2021, Ηράκλειο]

Διοργάνωση Διαδικτυακής Πανελλήνιας Ημερίδας Αιματολογίας για προπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής που προγραμματίζεται για τις 16 Οκτωβρίου 2021 με θέμα «ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ». Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται από όλες τις Ιατρικές Σχολές και τα Ιατρικά Τμήματα της χώρας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και ευελπιστεί να γίνει διεθνής μελλοντικά. Στόχος είναι η έκθεση των προπτυχιακών φοιτητών στην Κλινική και Εργαστηριακή Αιματολογία μέσω βασικών διαλέξεων και παρουσιάσεων περιπτώσεων ασθενών, τόσο από μέλη ΔΕΠ/Αιματολόγους όσο και από τους ίδιους τους φοιτητές σε ομάδες εργασίας (workshops)...
- Παρακαλούμε διαβάστε την πεπιστολή προς τους φοιτητές...
- Παρακαλούμε διαβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας...