Μήνυμα Κοσμήτορα

Αγαπητά μέλη,
Η σημερινή μέρα θα μας θυμίζει πάντα μια από τις μελανότερες περιόδους της ιστορίας μας.
Η 21η Απριλίου 1967 μας θυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητη αλλά είναι υπόθεση όλων μας και εξαρτάται από την καθημερινή ετοιμότητά μας να την υπηρετούμε, να την προστατεύουμε και να την υπερασπιζόμαστε.

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής,
Καθηγητής Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης