Διεξαγωγή Έρευνας για την εμπειρία της ψηφιακής εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνθήκες πανδημίας

Υστερα από αίτημα του Αντιπρύτανη Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή κ. Δ. Μυλωνάκη, σας αποστέλλουμε ανακοίνωση για τη Διεξαγωγή Έρευνας για την εμπειρία της ψηφιακής εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνθήκες πανδημίας. Η έρευνα αφορά τους φοιτητές, θα διεξαχθεί από 6 Απριλίου έως το τέλος του εαρινού εξαμήνου 2020-2021 και είναι ανώνυμη.

- Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

- Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος της έρευνας είναι ο ακόλουθος:
http://ls.economics.datacenter.uoc.gr/limesurvey/index.php/574413?lang=el

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Γεωργίου Εμμ. Κοχιαδάκη,
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής