Διεξαγωγή διαδικτυακών συναντήσεων Ιατρικής Σχολής με μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου

Δελτίο Τύπου του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Εμμ. Κοχιαδάκη σχετικά με τη διεξαγωγή διαδικτυακών συναντήσεων με μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, στο πλαίσιο συνεργασίας της Επιτροπής Διασύνδεσης με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Σχολής με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

- Παρακαλούμε διαβάστε το Δελτίο Τύπου...
- Παρακαλούμε δείτε την αφίσα...
- Παρακαλούμε διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα...

Εκ μέρους του Κοσμήτορα, Καθηγητή Γεωργίου Εμμ. Κοχιαδάκη,
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής