Σύνταξη και Επικαιροποίηση Μητρώου Φοιτητών ΕΘΑΑ

Αγαπητές Φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές,
Σας προωθούμε μήνυμα, αναφορικά με τη σύνταξη και επικαιροποίηση του Μητρώου Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, που προορίζονται να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, για την ενημέρωσή σας.
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

Εκ μέρους του Κοσμήτορα, Καθηγητή Γεωργίου Εμμ. Κοχιαδάκη,
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής