Ερευνητικά Σεμινάρια Ιατρικής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ, Τετάρτη 24-2-2021, 3-4μμ, Καθ. κ. Βασίλης Αράπογλου

Σειρά Ερευνητικών Σεμιναρίων Ιατρικής Σχολής - ΙΤΕ - ΚΕΜΕ.
Ερευνητικό Σεμινάριο, Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, 3-4 μμ
"Χαρτογράφηση της τοπικής πολλαπλής αποστέρησης και επισφάλειας- δυνατότητες κι εφαρμογές για την χάραξη πολιτικών υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας ” .
Ομιλητής κ. Βασίλης Αράπογλου, Αναπληρωτής Καθηγητή Κοινωνιολογίας των Κοινωνικών Ανισοτήτων και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΠΚ, Μέλος ΔΣ του ΚΕΜΕ.

http://news.uoc.gr/news/2021/19-02/Announcement_Research_Seminar_24022021.pdf

Σύνδεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα: https://zoom.us/j/95222166701