Διαδικτυακή συνάντηση/ενημέρωση Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18.00 για τον διαδικτυακό τρόπο εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση/ενημέρωση τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18.00 για τον διαδικτυακό τρόπο εξετάσεων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν παρουσία του Κοσμήτορα, του Συντονιστή της ΕΠΣ και των τεχνικών της Σχολής είναι τα κάτωθι:

- Ενημέρωση για το ELEARN (elearn.uoc.gr),
- Πληροφορίες για τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται,
- Τρόποι διαδικτυακών εξετάσεων.

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Γεωργίου Εμμ. Κοχιαδάκη,
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής