Έκδοση Ηλεκτρονικού Περιοδικού / Βήμα Διαλόγου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μετά την θετική υποδοχή που είχε το e-Newsletter του Πανεπιστημίου ως forum ενημέρωσης των μελών του ΠΚ, σκεφτήκαμε ότι ένα βήμα διαλόγου για την ανταλλαγή απόψεων για το Πανεπιστήμιο εν γένει, το Πανεπιστήμιό Κρήτης ειδικότερα αλλά και τις εξελίξεις στην επιστήμη, την επιστημονική ανάλυση επίκαιρων θεμάτων, την παρουσίαση μελετών για το ΠΚ. κ.ά. είναι κάτι που λείπει από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Αποφασίσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο βήμα διαλόγου, μέσα από τον *"Τρίτωνα"*. Η ιδέα για το όνομα του περιοδικού προέκυψε από μια παλαιότερη περιοδική έκδοση του ΠΚ που κυκλοφορούσε στο Πανεπιστήμιό μας τη δεκαετία του 1990 με το ίδιο όνομα. Στο περιοδικό, που αρχικά θα κυκλοφορεί ηλεκτρονικά δύο-τρεις φορές το χρόνο, θα δημοσιεύονται μικρά κείμενα μέχρι 1000 λέξεις με την ως άνω θεματολογία ή άλλα παρεμφερή θέματα. Προαιρετικά οι συγγραφείς μπορούν να καταθέτουν το ίδιο άρθρο και σε μεγαλύτερη έκταση (2-3.000) λέξεων στο οποίο θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να έχει πρόσβαση μέσω συνδέσμου. Μέσω συνδέσμων θα μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση οι αναγνώστες σε κάποια ολοκληρωμένη μελέτη πάνω στο θέμα ή/και σε σχετική βιβλιογραφία κ.λπ.

Όλα τα άρθρα θα πρέπει να είναι γραμμένα σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Το περιοδικό θα συντονίσει Συντακτική Επιτροπή. Καλούμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας να στείλουν όποιες σκέψεις θέλουν να μοιραστούν πάνω σε αυτά τα ζητήματα στον κ. Δ. Μυλωνάκη (d.milonakis@uoc.gr) και την κ. Γ. Διαμάντη (giota.diamanti@uoc.gr) μέχρι τέλος Ιανουαρίου σε πρώτη φάση ή αργότερα αν το επιθυμούν.

Ο Τρίτων σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν θεότητα της θάλασσας που αναφέρεται πρώτα από τον Ησίοδο στη Θεογονία (930-933). Γιος του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης που κατοικούσε στον βυθό της θάλασσας στα χρυσά ανάκτορα των γονιών του. Κατά το σώμα ήταν όμοιος με τους άλλους θεούς αλλά από τους γλουτούς και κάτω κατέληγε σε ουρά ψαριού.

Καθηγητής Δ. Μυλωνάκης
Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης