Σεμινάριο: " Τηλε-εργασία σε συνθήκες πανδημίας: τρόποι διαχείρισης της κόπωσης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας"

Βιωματικό ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο για τους διοικητικούς υπαλλήλους με θέμα: " Τηλε-εργασία σε συνθήκες πανδημίας: τρόποι διαχείρισης της κόπωσης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας"

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Συμβουλευτικό Κέντρο Π.Κ. Γάλλου rskf@admin.uoc.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

"Σας ενημερώνουμε ότι θα υλοποιηθεί ένα βιωματικό ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο για τους διοικητικούς υπαλλήλους με θέμα: " Τηλε-εργασία σε συνθήκες πανδημίας: τρόποι διαχείρισης της κόπωσης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας". Συνημμένα θα βρείτε την αφίσα του σεμιναρίου και την φόρμα δήλωσης συμμετοχής, η οποία και θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη στο rskf_psy@uoc.gr μέχρι τη Δευτέρα 18-1-2021, καθώς είναι περιορισμένος ο αριθμός συμμετεχόντων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας".