Αναφορά για δημοσιεύσεις Ελλήνων ερευνητών για τον COVID-19

Αναφορά για τις εργασίες Ελλήνων ερευνητών για τον νέο κορωνοϊό COVID-19 που δημοσιεύει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β. / HEAL) είναι δυναμική, με διαρκή ενημέρωση δεδομένων.

Έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 1.147 εργασίες Ελλήνων ερευνητών (1.960 συγγραφείς), με μέσο όρο αναφορών 8,14.

Η δυναμική επισκόπηση των ελληνικών ερευνητικών δημοσιεύσεων για τον COVID-19 που δημοσιεύθηκαν το 2020 είναι διαθέσιμη στο:
https://scholarly.heal-link.gr/coviddashboard/

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...